[Rozmiar: 16235 bajtów]
powrót do strony głównej
MISJA | WIZJA |

WIZJA

Jesteśmy szkołą, która stwarza optymalne warunki do harmonijnego rozwoju osobowości ucznia, jego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego stosownie do osiągniętego wieku, poziomu rozwoju i potrzeb.

Rozumiemy przez to:

 1. Bezpieczeństwo i akceptację.
 2. Prorozwojowe środowisko wychowawcze kształcące w uczniach aktywną postawę, uspołecznienie, zdolność współdziałania, tolerancję odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie z problemami.
 3. Spełnianie wymogów współczesności:
  • dostępność w szkole różnorodnych, nowoczesnych środków zdobywania wiedzy o świecie i komunikowania się
  • promocję zdrowia i higieny
  • nowoczesną, sprawną organizację
  • spełnianie i wykraczanie ponad krajowe standardu edukacyjne
  • zaspokajanie potrzeb edukacyjnych środowiska lokalnego