Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Zajęcia z terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) organizowane są dla uczniów mających specyficzne trudności w nauce czytania, pisania oraz liczenia. Trudności te wynikają z zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych oraz ich koordynacji.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w grupach do 5 osób, raz w tygodniu w wymiarze 45 min. Godziny zajęć są określone indywidualnie dla poszczególnych klas.

Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania, pisania oraz liczenia.

Zajęcia prowadzi terapeuta pedagogiczny mgr Marta Kowalska.

Godziny pracy gabinetu (sala 32)
rok szkolny 2019/2020

Poniedziałek
11.05 - 15.00
Wtorek
8.20 - 15.00
Środa
7.30 - 10.00
Czwartek
7.30 - 14.10
Piątek
11.05 - 13.30