sto lat niepodlgłej

2018 to Rok Jubileuszu 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.” – Józef Piłsudski

100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów to wyjątkowa rocznica. Drugiej tak ważniej już nie będzie. Jednak należy pamiętać, że odzyskanie własnego kraju stało się możliwe dzięki ogromnemu wysiłkowi pokoleń patriotów, którzy dla tego celu nie szczędzili zdrowia, majątku a nawet życia. Im należy się szacunek i pamięć.

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.” – Józef Piłsudski

Sto lat niepodległości

Józef Piłsudski

Sto lat niepodległości   Sto lat niepodległości

Ignacy Jan Paderewski            Roman Dmowski