Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła realizuje Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Działania te są włączone w programy wychowawcze wszystkich klas oraz podejmowane przy okazji realizacji treści z poszczególnych przedmiotów.