Osiągnięcia uczniów

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie

Rok szkolny 2019/2020

Zuzanna Niska
uzyskała tytuł laureata
w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego