Edukacja wczesnoszkolna

Szkolne Koło LOP

Od 90 lat działa w Polsce Liga Ochrony Przyrody, a w SP3 opiekunami Szkolnego Koła LOP są nauczyciel przyrody i biologii Małgorzata Tuszyńska i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Hanna Tyllo.

Koło LOP kontynuuje tradycje ochrony przyrody w Polsce, edukacji przyrodniczej poprzez obserwacje bezpośrednie fauny i flory w czasie pieszych wędrówek wokół Olsztyna, kształtuje właściwe postawy dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzi jej umiłowanie i poszanowanie, szerzy zrozumienie celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. Nawiązujemy przyjaźnie, świetnie się bawimy.

Co roku uczniowie biorą udział w konkursie LOP Mój las. W tym roku tematyka dotyczy trzech grup wiekowych.

W tym roku zakładamy ogródki z rzeżuchą i szczypiorkiem, nawiązujemy współpracę z ciekawymi ludźmi np. leśnikiem, zbieramy makulaturę i baterii, piszemy Listy do Ziemi, przeprowadzamy zbiórkę darów dla schroniska dla zwierząt, odwiedzamy Muzeum Przyrody, chodzimy na piesze wędrówki po Lesie Miejskim.

Zapraszamy.
Małgorzata Tuszyńska i Hanna Tyllo