Ważniejsze informacje

Zapisy do szkoły

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2021/2022

od 15.03.2021 r. do 26.03.2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem zwracamy się z prośbą do Państwa, żeby w miarę możliwości wypełnione i podpisane przez obojga rodziców karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zeskanować i przesłać mailem na adres:

sekretariat@sp3.olsztyn.eu

albo wypełnione i podpisane karty zgłoszenia wrzucić do skrzynki na korespondencję znajdującą się przy wejściu głównym do szkoły.

Na bieżąco proszę śledzić stronę szkoły www.sp3.olsztyn.pl

BARDZO WAŻNE
Dzień adaptacyjny 28.08.2021 r. godz. 10.00

Informacji udzielamy telefonicznie: 89 533 12 70

Informacja o rekrutacji do klasy pierwszej 2021/2022 (PDF)

Rekrutacja elektroniczna 2021/2022 - instukcja (PDF)

Zgłoszenie do szkoły obwodowej (PDF)

Zgłoszenie do szkoły spoza obwodu (PDF)

Rekrutacja elektroniczna

Zarządzenie Prezydenta Olsztyn z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego[..] na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR XLII/784/17 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 29 listopada 2017 r.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie obejmuje ulice:

UWAGA! W przypadku gdy dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny za granicą lub w innej miejscowości należy wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie
(wg wzoru >>> oświadczenie.doc, oświadczenie.pdf).
Wypełnione oświadczenie przesłać listownie na adres szkoły.