Ważniejsze informacje

Oferta i cennik wynajmu pomieszczeń.

Zapraszamy do korzystania z niżej wymienionych pomieszczeń, sal gimnastycznych oraz boisk znajdujących się w obiekcie oraz w kompleksie boisk ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie.

Regulamin korzystania z boisk sportowych "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie ważny od 5 lipca 2021 r.

Cennik najmu reguluje obowiązujące Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie. Kwoty ustalane są na podstawie wysokości kosztów użytkowania oraz operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.

1. Dla podmiotów realizujących zadania Miasta w zakresie kultury i sportu, stowarzyszeń sportowych prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą:
Przedmiot najmu   Stawka czynszu
  za godz. zegarową*  
  Stawka czynszu
  za godz. lekcyjną*
  
  Duża sala gimnastyczna (pow. 573 m2)   56,00 42,00
  Mała sala gimnastyczna (pow. 118 m2)   34,00 25,50
Sala lekcyjna 14,00 10,50
Boisko do piłki nożnej (Orlik) 60,00 45,00
Boisko wielofunkcyjne (Orlik) 43,00 32,00

2. Dla innych podmiotów, bądź osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Przedmiot najmu   Stawka czynszu
  za godz. zegarową*  
  Stawka czynszu
  za godz. lekcyjną*  
  Duża sala gimnastyczna (pow. 573 m2)   74,00 55,50
  Mała sala gimnastyczna (pow. 118 m2)   36,00 27,00
Sala lekcyjna 24,00 18,00
Boisko do piłki nożnej (Orlik) 70,00 55,00
Boisko wielofunkcyjne (Orlik) 43,00 32,00

*Wartości stawek czynszu są wyrażone w PLN netto. Do kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W celu rezerwacji pomieszczeń, sal gimnastycznych oraz boisk sportowych należy złożyć wniosek/podanie z uwzględnieniem danych podmiotu, terminem i godziną rezerwacji. Wniosek/podanie proszę złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@sp3.olsztyn.eu

Osoba do kontaktu: kierownik gospodarczy tel. 89 533-12-70