Ważniejsze informacje

Lekkie plecaki

Już od trzynastu lat w naszej szkole prowadzone są różne działania, mające na celu odciążenie plecaków naszych uczniów. Wspólnie dbamy o to, by ciężki plecak nie przyczyniał się do powstawania wad postawy.

Jak to robimy?

Podręczniki na wyposażeniu pracowni - podczas lekcji uczniowie korzystają z podręczników zakupionych z funduszu Rady Rodziców, które są w klasach. Nie muszą przynosić z domu tych, które otrzymują na początku roku w ramach dotacji. Fundusz Rady Rodziców (z przeznaczeniem na zakup książek) zasilany jest również dzięki pieniądzom uzyskanym ze zbiórki makulatury prowadzonej w szkole przez Samorząd Uczniowski.

podręczniki w pracowni

Szafki (dla uczniów klas IV-VIII) lub miejsce w klasie (dla uczniów klas I-III) - jeśli uczniowie mają w danym dniu w-f, plastykę, bądź inny przedmiot, na który muszą przynieść coś więcej niż zeszyt, mogą to zostawić we wskazanych miejscach. Dodatkowe drugie śniadanie, czy olbrzymie bidony również nie zajmują miejsca w pleckach.

szafki uczniowskie

Monitorowanie ciężaru plecaków - w ramach przedsięwzięcia Proste Plecy wychowawcy odpowiedzialni są za ważenie plecaków uczniów i informowanie rodziców, jeśli dziecko dźwiga zbyt wiele.

monitorowanie wagi plecaków