Znajdźmy wspólny język ojczysty

Projekt "Znajdźmy wspólny język... ojczysty" skierowany był do uczniów różnych typów szkół i polegał na wykonaniu dowolnej ilości zadań w terminie od 17 lutego do końca marca 2020roku. Celem projektu było zwrócenie uwagi na piękno języka polskiego, ciekawostki z nim związane oraz pobudzenie dzieci do kreatywności językowej Zadania były bardzo różnorodne. Wśród nich były: edukacyjne gry językowe, zabawa w detektywów wyrazów, tworzenie słowniczka gwarowego, poznawanie przysłów i związków frazeologicznych, recytowanie wierszyków – łamańców językowych, tworzenie rymowanek. Za projekt otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości.

Link do strony projektu: https://twinspace.etwinning.net/107284/home

Znajdźmy wspólny język ojczysty