The Treasure Box

Pudełko, szuflada, woreczek, półeczka zapełnione "skarbami". Niemal każdy kolekcjonuje przedmioty, które z jakiś powodów chce zatrzymać. Czasami wiążą się one ze wspomnieniami z podróży, są pamiątkami różnych wydarzeń, czasami są cennymi przedmiotami lub ulubionymi zabawkami. Wydają się być bardzo, bardzo ważne i cenne.

W trakcie projektu dzieci z różnych krajów porównają swoje "skarby". Pod kierunkiem nauczycieli określą, co w ich życiu jest naprawdę ważne i cenne, co jest prawdziwym skarbem. W oparciu o wspólnie utworzoną mapę myśli podjęte zostaną działania, które będą miały na celu prezentację różnych "skarbów" np. rodziny, talentów, wyobraźni itp.

W projekcie uczestniczą dzieci i nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Hiszpanii i Polski.

Link do strony projektu: https://twinspace.etwinning.net/45944/home

treasure_box_logo (26 kB)