Magic Kitchen - Magiczna Kuchnia

Link: https://twinspace.etwinning.net/9111/pages/page/52408

Projekt edukacyjny e-twinning realizowany we współpracy z 10 placówkami edukacyjnymi z Hiszpanii, Polski, Malty, Grecji, Włoch, Litwy, Rumunii.

Projekt przewiduje zadania kulinarne, artystyczne, teatralne, literackie i doświadczenia naukowe.
Celami projektu są: