Kierunek bezpieczeństwo

Projekt Kierunek bezpieczeństwo przeznaczony jest dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Zakłada podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły, ze szkoły do domu oraz w szkole. Realizowany jest w pierwszych miesiącach nauki w szkole. Jest to projekt interdyscyplinarny. W ramach przewidzianych zadań uczniowie prezentują swoje klasy i szkoły, kodeksy klasowe, poznają za pomocą TIK znaki drogowe i zasady poruszania się po drogach. Uczniowie rozmawiają o emocjach i wzajemnych relacjach. Szkoły partnerskie biorą udział w spotkaniach on-line i przekazują sobie stworki na dobre humorki, czyli samodzielnie wykonane rysunki, które maja za zadanie wywoływać uśmiech u dzieci z innej szkoły.

Link do strony projektu: https://twinspace.etwinning.net/116824/home

Kierunek bezpieczeństwo