11 na 11-go

Projekt miał na celu:

 • rozwijanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej;
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku dla własnego państwa;
 • rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;
 • upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych.
 • Zadania zostały opracowane wspólnie przez nauczycieli biorących udział w projekcie. Wśród zadań były prezentacja klas w biało- czerwonych strojach, prezentacja szkół, zagadki dotyczące legend i ciekawych miejsc Polsce, wykonanie kotylionów, kodowanie symboli narodowych, redagowanie życzeń dla Polski, tworzenie kwizu z wiedzy o naszym kraju, spotkania on-line, nauka piosenek i wierszy.

  Realizacja projektu przypadła na listopad. W projekcie brały udział dwie klasy z naszej szkoły: klasa IIIb i IIId.

  Link do strony projektu: https://twinspace.etwinning.net/128830/home

  11 na 11-go
  11 na 11-go