Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy:

Ścieżki kształcenia

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

źródło: https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

schemat systemu kszałcenia