Biblioteka

Biblioteka szkolna

Biblioteka jest pracownią wspierającą realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Składa się z dwóch pomieszczeń. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny, czasopisma oraz dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Drugie pomieszczenie zajmuje księgozbiór, wypożyczany uczniom i pracownikom szkoły. Jest tu też wyodrębniony kącik, w którym uczniowie czytają książki i słuchają audiobooków.

Na co dzień, w czytelni uczniowie spędzają przerwy, przygotowują się do lekcji korzystając z księgozbioru podręcznego lub z Internetu, czytają czasopisma i książki, grają w gry planszowe. Czytelnia jest także miejscem, w którym uczniowie oczekują na lekcje oraz zajęcia dodatkowe.

Wszystkie te działania służą upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów, są przykładem bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Integrują społeczność uczniowską.

W bibliotece organizowane są konkursy czytelnicze, literackie i plastyczne; wystawy książek i prac dziecięcych. Tradycją są m.in. obchody Święta Biblioteki, uroczyste włączenie pierwszoklasistów w poczet czytelników, promowanie czytania poprzez różnorodne akcje i przedsięwzięcia. Od kilku lat jesteśmy również organizatorami Międzyszkolnego Konkursu Literackiego.

Zapraszamy do biblioteki codziennie w godz. 7.30-15.30!

 

Biblioteka SP3   Biblioteka SP3

Biblioteka SP3   Biblioteka SP3

Biblioteka SP3   Biblioteka SP3