Aktualne informacje TYLKO na nowej stronie!!!
Zapraszamy na https://sp3.olsztyn.eu

Platforma Usług Oświatowych

Platforma Usług Oświatowych - Informator


Przywracanie dostępu do PUO

Jak uzyskać dostęp do Platformy Usług Oświatowych (e-Dziennik)? - Instrukcja

W przypadku utraty dostępu do dziennika elektronicznego w pierwszej kolejności należy skorzystać z odnośnika umieszczonego w oknie logowania „Przywracanie dostępu do konta”. W kolejnym kroku proszę wpisać prywatny adres e-mail (nie login) zgłoszony do szkoły, na który wcześniej były wysyłane dane logowania do PUO. Jeśli w otrzymanej wiadomości pojawią się NOWE loginy dla rodzica/opiekuna (zgodne z imieniem i nazwiskiem), to należy utworzyć dla nich NOWE hasła wykorzystując odnośnik przypisany do każdego konta. Następnie proszę zalogować się na NOWE konto na stronie PUO i sprawdzić, które ma dostęp do aplikacji dziennika elektronicznego i ewentualnie stołówki (jeśli dziecko korzysta z obiadów i złożona została deklaracja do intendenta).

Bardzo ważne!
Wszystkie czynności należy wykonywać w przeglądarce internetowej w komputerze/laptopie (nie w smartfonie lub tablecie!!!).

Gdy dostęp do PUO mimo wykonanych zalecanych czynności nie zostanie przywrócony proszę skontaktować się z sekretariatem szkoły (zalecana forma: e-mail).


Aktualne informacje TYLKO na nowej stronie!!!
Zapraszamy na https://sp3.olsztyn.eu

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie
od 1 września 2021 r.

Aktualne informacje TYLKO na nowej stronie!!!
Zapraszamy na https://sp3.olsztyn.eu

10-445 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 M tel./fax (+48) 89 533 12 70
© 2006-2022 SP 3 Olsztyn |  aktualizacja 6 lutego 2022 r.