Szkolny wolontariat

Kodeks etyczny wolontariusza

  1. Być pewnym - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
  2. Być przekonanym - nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
  3. Być lojalnym - zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
  4. Przestrzegać zasad - nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
  5. Mówić otwarcie - pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
  6. Chętnie uczyć się - rozszerzaj swoją wiedzę.
  7. Stale się rozwijać - staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
  8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
  9. Być osobą na której można polegać - praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
  10. Działać w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Formy nagradzania: