Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Zajęcia z terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) organizowane są dla uczniów mających specyficzne trudności w nauce czytania, pisania oraz liczenia. Trudności te wynikają z zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych oraz ich koordynacji.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w grupach do 5 osób raz w tygodniu w wymiarze 45 min.

Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania, pisania oraz liczenia.

Godziny pracy gabinetu
rok szkolny 2017/2018

Poniedziałek
11.15 - 14.15
Wtorek
9.00 - 15.00
Środa
8.00 - 15.20
Czwartek
12.15 - 14.30
Piątek
8.00 - 13.45