Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Zajęcia z terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) organizowane są dla uczniów mających specyficzne trudności w nauce czytania, pisania oraz liczenia. Trudności te wynikają z zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych oraz ich koordynacji.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w grupach do 5 osób, raz w tygodniu w wymiarze 45 min. Godziny zajęć są określone indywidualnie dla poszczególnych klas.

Głównym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania, pisania oraz liczenia.

Zajęcia prowadzi terapeuta pedagogiczny mgr Milena Jarzynka.

Konsultacje wspierające w ramach terapii pedagogicznej odbywają się w każdą środę w godzinach 14:15-15:00 w sali 32.