Konkurs "Słowa mówimy, język ćwiczymy"

W styczniu 2019 r. Świetlica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie ogłosiła międzyświetlicowy konkurs plastyczno - logopedyczny pod tytułem „Słowa mówimy, język ćwiczymy”.

Celem konkursu było jest rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości artystycznej dziecka, bogacenie słownictwa, ćwiczenie wyraźnej wymowy, dbanie o poprawność językową. Liczyła się również pomysłowość i twórcze podejście do tematu.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 3, 7, 29, 34.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 5.02.2019 r.

Pierwsze miejsce zdobyła:

Drugie miejsce zdobyła:

Trzecie miejsce zdobyła:

Wyróżnienie zdobyła:

Słowa mówimy, język ćwiczymy