RADOSNY PORTRET NAUCZYCIELA

We październiku 2013r. Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie ogłosiła świetlicowy konkurs plastyczny pod tytułem „Radosny portret nauczyciela”.

Konkurs zorganizowali p. Jolanta Bieniek, p. Dagmara Kowalska, p. Danuta Korpała, p. Danuta Dudko, p. Adam Zmysłowski.

Prace płaskie, wykonane dowolną techniką(format A3) należało dostarczyć do dnia 11.10.2013 r. do sali nr 8 świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie.

Prace indywidualne, płaskie – „Radosny portret nauczyciela”, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów wykonali uczniowie uczęszczający na świetlicę z klas I, II, III, pod kierunkiem nauczycieli świetlicy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 14.10.2013 r.

Pierwsze miejsce zdobyła
- uczennica klasy IIIb
Drugie miejsce zdobyła
- uczennica klasy IId
Trzecie miejsce zdobyła
- uczennica klasy Ia
Wyróżnienia zdobyła:
- uczennica klasy Id

Olsztyn, dn. 21.10.2013 r.

095240 (25 kB)  104555 (27 kB)