Pasowania na Świetliczanina

Dnia 29 października 2013 r. w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość „Pasowania na Świetliczanina”. W uroczystości wzięli udział: wychowawczynie świetlicy, uczniowie klas pierwszych uczęszczający do świetlicy oraz ich starsi koledzy i koleżanki.

Przyszłe Świetliczaki zostały poddane kilku próbom m.in. próbie sprawności oraz próbie wiedzy. Wszystkie poprawnie wykonane zadania zostały nagrodzone dużymi brawami. Na zakończenie uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, a na pamiątkę każdy Świetliczanin otrzymał dyplom oraz drobny upominek.

20131029_001 (36 kB)   20131029_002 (49 kB)

20131029_007 (44 kB)   20131029_008 (38 kB)

20131029_009 (37 kB)