KONKURS DLACZEGO „ZEBRY” MAJĄ PASKI

We wrześniu 2013 r. Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie ogłosiła międzyświetlicowy konkurs plastyczny pod tytułem Dlaczego „zebry” mają paski. Konkurs zorganizowali p. Jolanta Bieniek, p. Dagmara Kowalska, p. Danuta Korpała, p. Danuta Dudko, p. Adam Zmysłowski.

Prace płaskie, wykonane dowolną techniką (format A3) należało dostarczyć do dnia 27.09.2013 r. do sali nr 8 świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie. Zaproszenie do udziału w naszym konkursie przyjęły świetlice ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 9.

Prace indywidualne, płaskie – „Dlaczego „zebry” mają paski” na własny, bezpieczny znak drogowy, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów wykonali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli świetlicy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 30.09.2013 r.

Olsztyn, dn. 30.09.2013 r.