Świetlicowy Konkurs Kolęd

W grudniu 2013 r. Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie ogłosiła i przeprowadziła świetlicowy konkurs pod tytułem „Świetlicowy Konkurs Kolęd”.

Konkurs zorganizowali p. Adam Zmysłowski, p. Dagmara Kowalska, p. Jolanta Bieniek, p. Danuta Dudko, p. Danuta Korpała.

W konkursie „Świetlicowy Konkurs Kolęd” udział wzięły dzieci z klas I, II i III uczęszczające na świetlicę szkolną.

Dzieci pięknie śpiewały kolędy i pastorałki przy akompaniamencie muzycznym.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i słodki upominek.

Olsztyn, dn. 20.12.2013 r.

20131218_003 (52 kB)  20131218_009 (50 kB)

20131218_130309 (28 kB)  20131218_130536 (33 kB)