sto lat niepodlgłej

Wycieczka z cyklu "Zwiedzamy ważne, wybrane miejsca w Polsce"

12.04.2018 r. Wycieczka do Warszawy - zwiedzanie: Cytadela Warszawska - Pawilon X, Muzeum Historii Żydów Polskich – Polin

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej – jeden z pawilonów Cytadeli Warszawskiej, siedziba oddziału Muzeum Niepodległości poświęconego walkom narodowo-wyzwoleńczym w czasie zaboru rosyjskiego. Wewnątrz twierdzy znajdowało się także więzienie, owiany złą sławą X Pawilon. Pierwsi więźniowie trafili tam już w 1834 roku. Byli to partyzanci, resztki oddziałów walczących w lasach w czasie powstania listopadowego.

Na stokach Cytadeli Warszawskiej tracono bojowników o niepodległość, m.in. Romualda Traugutta, Marcina Kasprzaka, Stefana Okrzeję, czy Michała Ossowskiego. Symboliczne groby zamordowanych znajdują się na cmentarzu przy Bramie Straceń.

Piękne nowocześnie zrobione muzeum Polin w Warszawie to punkt, który chcieliśmy odwiedzić. Wspaniale pokazana historia Żydów na przestrzeni wielu wieków aż do współczesności. Pięknie odwzorowane wnętrza żydowskich domów szkół czy uliczek. Tylko pozwolić sobie ponieść się tej historii. Odwiedzając to niezwykłe miejsce można poznać historię i kulturę własnego kraju powtórnie. Odkryją ją dla siebie jeszcze raz. Muzeum pokazuje ponad tysiąc lat historii Żydów na ziemiach polskich. Nasze wspólne dzieje są trudne i ciekawe. Ale każdy powinien je znać, choćby w zarysie.

Zwiedzamy ważne, wybrane miejsca w Polsce   Zwiedzamy ważne, wybrane miejsca w Polsce

Zwiedzamy ważne, wybrane miejsca w Polsce   Zwiedzamy ważne, wybrane miejsca w Polsce