sto lat niepodlgłej

Międzypokoleniowy Marsz Niepodległości

Klasa IVf wraz z nauczycielami p. Ulą Mozol i p. Mileną Jarzynka uczestniczyła w patriotycznej akcji, która została zainicjowana przez Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie. Uroczystość związana była z obchodami 100-lecia niepodległości i odbyła się o godz. 11.00 w sali rekolekcyjnej Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul. Pana Tadeusza. Patronatem akcji było Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie. Uroczystość składała się z dwóch części, podczas pierwszej śpiewano pieśni patriotyczne i o godzinie 11.11 przyłączono się do bicia rekordu dla niepodległej, w drugiej części odbył się Międzypokoleniowy Marsz Niepodległości alejkami Parku im. Janusza Kusocińskiego.

Międzypokoleniowy Marsz Niepodległości

Międzypokoleniowy Marsz Niepodległości

Międzypokoleniowy Marsz Niepodległości

Międzypokoleniowy Marsz Niepodległości

Międzypokoleniowy Marsz Niepodległości

Międzypokoleniowy Marsz Niepodległości

Międzypokoleniowy Marsz Niepodległości