Wiadomości SP3 TV

Wiadomości Sp3 to realizowany projekt wideo gazetki szkolnej, która ma na celu pokazanie najważniejszych wydarzeń z życia szkoły w comiesięcznych programach telewizyjnych.

Programy tworzone są przy współpracy z samorządem szkolnym. Maja one na celu przede wszystkim rozwijać zainteresowania uczniów w kierunku dziennikarstwa oraz montażu produkcji telewizyjnych. Projekt koordynuje pan Daniel Kotyrba oraz Beata Winciun-Dubanowska.

Aktualnymi prezenterami oraz reporterami są: Wiktor Wadas oraz Franciszek Obidziński.