Rada Rodziców

POWRÓT

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący
Andrzej Kotliński
Wiceprzewodnicząca
Magdalena Mikitiuk-Opońska
Sekretarz
Radosław Maciuk
Członkowie
Daria Niedzwiecka
Członkowie
Anna Golonka
Członkowie
Magdalena Kędziorska

E-mail do kontaktu z Prezydium Rady Rodziców

www.radoslaw.maciuk@gmail.com


1 % podatku

Prezydium Rady Rodziców w celu pozyskania dodatkowych środków pieniężnych nawiązało współpracę z Fundacją Rodzice Szkole.

Informuję Państwa o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 na rzecz Fundacji Rodzice Szkole - organizacji pożytku publicznego, nr KRS: 0000268115 z zastrzeżeniem, że każdy z darczyńców wpisze w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT 28 poz.140, PIT 36 poz.442,PIT 36L poz.148, PIT 37 poz.134, PIT 38 poz.64,PIT 39 poz.50:

RR przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie


Oferta ubezpieczenia uczniów rok szkolny 2020/2021

Grupowe ubezpieczenie InterRisk
Składka za 1 osobę: 54,00 zł

Wpłat na ubezpieczenie należy dokonać na konto Rady Rodziców, skąd będą one przekazane na konto ubezpieczyciela.

Warunki ubezpieczenia


Informacje o sposobach wpłacania na Radę Rodziców i ksero:

  • Rodzice sami wpłacają na konto RR dopisując w tytule przelewu dane dziecka i za co jest wpłata,
  • Rodzice wpłacają do skarbnika klasowego, a on wpłaca zbiorowo sumę wpłat z dopiskiem klasy, a dokładną imienną listę wpłacających z datą wykonania przelewu przekazuje do prezydium rady rodziców.
WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
50 zł jedno dziecko
30 zł drugie dziecko
za trzecie i następne dzieci nie wnosi się opłat

Konto bankowe

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 3
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
10-445 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13M
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Olsztynie
76 1540 1072 2001 5000 8846 0001