Rada Rodziców

POWRÓT

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący
Piotr Wadas
Wiceprzewodniczący
Tomasz Ciciński
Członkowie
Andrzej Kotliński
Członkowie
Magdalena Mikitiuk-Opońska
Członkowie
Anna Golonka

Oferta ubezpieczenia uczniów rok szkolny 2018/2019

Grupowe ubezpieczenie EDU PLUS InterRisk
Składka za 1 osobę (bez rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu): 40,00 zł
Składka za 1 osobę (z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu): 50,00 zł
(płatne w sekretariacie szkoły!)

Zakres ubezpieczenia EDU PLUS InterRisk 2018

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS InterRisk 2018


Informacje o sposobach wpłacania na Radę Rodziców i ksero:

  • Rodzice sami wpłacają na konto RR dopisując w tytule przelewu dane dziecka i za co jest wpłata,
  • Rodzice wpłacają do skarbnika klasowego, a on wpłaca zbiorowo sumę wpłat z dopiskiem klasy, a dokładną imienną listę wpłacających z datą wykonania przelewu przekazuje do prezydium rady rodziców.

Podsumowanie działalności finansowej Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie
w roku szkolnym 2015/2016 sporządzone na dzień 31.08.2016 r.

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
40 zł jedno dziecko
20 zł drugie dziecko
za trzecie i następne dzieci nie wnosi się opłat

Konto bankowe

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 3
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
10-445 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13M
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Oddział w Olsztynie
76 1540 1072 2001 5000 8846 0001