Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

11 października 2016 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Celem programu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowego, i aktywnego stylu życia, dzięki któremu możemy zapobiegać wielu problemom zdrowotnym. W program zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Zdrowie i wynikające z niego dobre samopoczucie są bardzo ważnymi czynnikami sprzyjającymi prawidłowemu funkcjonowaniu na co dzień oraz dodają energii do zdobywania wiedzy. Szkoła Promująca Zdrowie stwarza odpowiednie warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu wszystkich członków społeczności szkolnej. Podejmuje działania na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzy przyjazne środowisko dla rozwoju.

Rada Pedagogiczna poznała podstawowe zasady tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie. Został powołany koordynator projektu oraz szkolny zespół ds. promocji zdrowia.

Program ten ma uniwersalne cele, takie same w każdej szkole, natomiast sposoby realizacji są różne. W naszej szkole koncentrujemy się na zdrowym odżywianiu, w zakres czego wchodzi jedzenie zdrowych produktów oraz picie odpowiednich napojów.