Szkoła Promująca Zdrowie

Owocowa gazetka

Z pomocą klas I-III stworzyliśmy owocową gazetkę. Uczniowie tworzyli wzory owoców i warzyw różnymi technikami plastycznymi. W upiększanie naszej gazetki zaangażowali się nawet pierwszoklasiści, którzy preferowali plastelinowe owoce.

Owocowa gazetka