[Rozmiar: 57012 bajtów]

Quiz na temat życia i działalności Ireny Sendlerowej

Dnia 26 kwietnia reprezentanci klas IV- VII wzięli udział w quizie „Kahoot” na temat życia i działalności Ireny Sendlerowej. Wiedzę o tej wspaniałej postaci mogli pozyskać z gazetki szkolnej, pogadanek na godzinach wychowawczych oraz dodatkowych materiałów im udostępnionych. Grze towarzyszyło wiele emocji, a uczniowie wykazali się ogromną wiedzą. Zwycięzcami w tym quizie zostały klasy IV f, V c, VI a, VII c.