[Rozmiar: 57012 bajtów]

2018 – Rok Ireny Sendlerowej Kawalera Orderu Uśmiechu

Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2018 – Rokiem Ireny Sendlerowej.

image001 (20 kB)

Irena Sendlerowa ur. 15 lutego 1910 r. – zm. w 2008 r. w Warszawie. Jej niezwykłe życie i dzieło budzą dzisiaj na całym świecie zainteresowanie literatów, dziennikarzy, artystów i samych dzieci. Irena Sendlerowa całe swoje życie była związana ze środowiskiem wychowanków Heleny Radlińskiej - twórczyni polskiej pedagogiki społecznej. Była wierna etosowi służby społecznej w najtrudniejszych czasach i sytuacjach. Zajmowała się pomocą dziecku i matce.

W czasie II wojny światowej uratowała ona z getta około 2,5 tysiąca dzieci. Irena Sendlerowa, podobnie jak Janusz Korczak, swoje posłannictwo zawodowe łączyła z ratownictwem i pomocą dzieciom. Stała się łącznikiem między światem zagłady, a światem niewoli. Organizowała i sama uczestniczyła w wywożeniu dzieci z getta warszawskiego. Za swoją działalność Irena Sendlerowa trafiła na Pawiak, gdzie była bita, torturowana i skazana na karę śmierci, cudem udało jej się wydostać z miejsca, z którego praktycznie się nie wychodziło. W 1944 roku – Sendlerowa wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Prowadziła punkt medyczny, a potem szpital powstańczy. Ostatnim miejscem wojennej służby medycznej Ireny Sendlerowej był szpital na Okęciu. 17 stycznia 1945 roku, tuż po wyzwoleniu Warszawy przekształcono go w Dom Dziecka. Trafiły tam m.in. dzieci z Auschwitz.

W wyzwolonej Warszawie – Irena Sendlerowa włączyła się w wielką akcję pomocy dzieciom osieroconym przez wojnę, okaleczonym, zagubionym, zdemoralizowanym. Powoływała instytucje i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Próbowała reaktywować zawód pracownika społecznego i kształcić kadry dla tego zawodu.

Mottem życiowym Ireny Sendlerowej była myśl, która głosi przesłanie:

Każdemu, kto tonie należy podać rękę”.

W trudnych czasach: zatracanych wartości, nowych podziałów społecznych, zagrożonego szacunku dla dziecka i dorosłego, a jednocześnie narastających potrzeb pomocy i wsparcia – Irena Sendlerowa - jawi się jako postać szczególna, autorytet, wzór osobowy dla dzisiejszego świata.

My jako Społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, chcemy, by świadectwo życia Ireny Sendlerowej, jej mądrość życiowa, odwaga były dla nas przykładem postępowania. Aktywnie włączamy się w działania propagujące wrażliwość na krzywdę, chronienie ludzkiej godności, korczakowski szacunek dla dziecka, wiarę w Dobro i czynienie Dobra.

W ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej, w naszej szkole, będą przeprowadzone lekcje wychowawcze tematyką związane z życiem Ireny Sendlerowej. Zorganizowane zostaną konkursy m. in. konkurs plastyczny, literacki oraz konkurs wiedzy o Irenie Sendlerowej w formie quizu Kahoot. Na szkolnych korytarzach wyeksponowane zostaną gazetki ścienne – plakaty przygotowane przez uczniów prezentujące biografię pani Ireny. Dopełnieniem tych dekoracji będą czerwone tulipany – kwiaty poświęcone Irenie Sendlerowej oraz drzewko jabłoni, przypominające o drzewie, pod którym pani Irena zakopała butelkę z danymi uratowanych dzieci.