Orlik SP 3

Orlik SP 3 Olsztyn

Oferta pracy - animator sportu

Na boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie prowadzone są zajęcia w ramach programu „Animator orlik 2012” koordynowanego przez Fundacje Rozwoju Kultury Fizycznej.

Animatorzy prowadzą cyklicznie od 5 lat Ligę Orlikową. W tym sezonie występuje 9 drużyn , które grają co tydzień spotkania ligowe. Animatorzy sędziują spotkania oraz prowadzą tabele ligowe wywieszane w gablocie na orliku. Wyniki Publikowane są również na facebooku na profilu orlika przy SP3.

Animatorzy prowadzą również zajęcia dla dzieci i młodzieży z piłki nożnej w godzinach z animatorem. Są to gry zespołowe w których animator bierze czynny udział. Dzieli zespoły , gra jako neutralny piłkarz lub sędziuje spotkania.

W ramach programu ,animatorzy zaangażowani są w ligę PLAY Arena zorganizowaną przez amatorów piłki nożnej. Animatorzy sędziują spotkania tej że ligi.

Na orliku przy Sp3 odbywają się również różnego rodzaju turnieje połączone z festynami rodzinnymi np. Turniej Koszykówki, Tenisa, Piłki nożnej.

Animatorzy współpracują z Radą Osiedla Pojezierze ze stowarzyszeniem Old boy’s Olsztyn, Organizacją Orlik Polska oraz MZPITU Olsztyn.