Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Termin

Sala

Aszkiełowicz Beata

Zajęcia wspierające z matematyki kl Va i Vc

Konsultacje matematyczne dla uczniów klasy VIIIB i VIIID

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl VIII

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl V

czwartek 12.25 – 13.10

czwartek  15.20- 16.05

czwartek  14.25

środa 13.30

14

4

4

4

Borowska Jolanta

Zajęcia wspierające ucznia „Nie jesteś sam”

środa 14.15-15.00

sala 03

Borowski Grzegorz

Koło komputerowe (zajęcia uzupełniające  i rozwijające)

poniedziałek 14.25-15.10

wtorek 13.30-14.15

21

Chybowska Izabela

Zajęcia wspierające  ucznia kl II

Koło „ Kangurek”

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl II

środa 11.20 -12.05

środa 12.25

czwartek 11.20

 przy sali 31

35

17

Dobosz Anna

Konsultacje z fizyki

piątek 13.30-15.10

33

Domitrz Paulina

Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla klas IV

Zajęcia wspomagające z języka polskiego dla uczniów klasy IV

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z jezyka polskiego kl IV

wtorek 15.20-16.05

czwartek 9.20-10.05

środa 8.25

25

14

002

Dembicka-Potrapeluk K.

Zajęcia pierwszej pomocy

Zajęcia wspomagające dla klas 5,7 biologia

poniedziałek 14.25-15.10

czwartek 14.25-15.10

35

35

Dudko Danuta

Koło szachowe

Poniedziałek 8.25

Poniedziałek 13.30

01

01

Florysiak Magdalena

Zajęcia rozwijające z języka polskiego dla klasy IV g

poniedziałek 9.20-10.05

biblioteka

Jabłońska Elżbieta

Socjoterapia

wtorek 9.20-10.00

czwartek 12.25-13.30

biblioteka

biblioteka

Janowska Emilia

Zajęcia rozwijające zainteresowani  –  koło polonistyczne

Zajęcia wspomagające z języka polskiego dla klasy IVe

poniedziałek, 14.25-15.10

środa, 9.20-10.05

24

biblioteka

Jarzynka Milena

Koło gier planszowych „Turlamy i obliczmy”

Konsultacje wspierające w ramach terapii pedagogicznej.

czwartek 7:30

środa 14:15

32

32

Jaworska-Kret Marta

Zajęcia rozwijające- koło polonistyczne, kl. VII

„Wesoła ortografia”- zajęcia  dla uczniów klas IV

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z jezyka polskiego kl V

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego kl V

czwartek, 14.25

wtorek 7.30

czwartek 13.30

piątek 13.30

31

002

31

22

Jędryszczak Barbara

Zajęcia wspierające z matematyki kl VII b i VII c

wtorek 13.30

22

Kacprzak Rafał

„Rozszerzenie programu wychowania fizycznego o dodatkowe lekcje koszykówki”

czwartek 15.20-16.05

sala gimnasty

Kaczmarczyk Ewa

Konsultacje geograficzne klas V

Konsultacje geograficzne klas VII-VIII

Poniedziałek 13.15

Czwartek 14.15

34

33

Kołowska Jolanta

Zajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VIId

Zajęcia rozwijające z języka polskiego w klasie VIc i VId

poniedziałek 14.25-15.10

wtorek 13.30-14.15

25

14

Kontraktowicz Marta

Zajęcia wspomagające z języka angielskiego  klasy IV

Zajęcia rozwijające z angielskiego  klas V i VI

wtorek 9:20-10:05

czwartek 14:25-15:10

33

20

Kosek Mariusz

Zajęcia wspomagające z historii dla klas IV

Zajęcia rozwijające z historii dla klas V

środa 8:25 – 9:10

poniedziałek 13:30- 14:15

14

Kotyrba Daniel

Zajęcia wspierające z historii

Sp3 Tv nagrywanie programu

Poniedziałek 14:25-15:10

Środa 12:25- 13:10

22

07

Kowalska Dagmara

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe

 

 

Zajęcia rozwijające umiejętności ucznia z elementami Metody  Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

wtorek 8.40-9.10

wtorek 13.15-13.45

czwartek 14.25 – 14.55

piątek 11.20 – 12.15

36

36

36

 II piętro

Kowalska Jolanta

Szkolne Koło Caritas

wg harmonogramu

 

Kukielska Barbara

Zajęcia rozwijające cechy motoryczne z elementami gimnastyki korekcyjnej- kl. III

Czwartki lekkoatletyczne

środa 10.15- 11.00

 

wg harmonogramu

przy sali gimn.

Kur Katarzyna

Zajęcia wspierające  z języka polskiego VIII c

Zajęcia rozwijające  z języka polskiego  VII c, VIIIc

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego kl VII

piątek 13.30 – 14.15

piątek 14.25 – 15.10

środa 14.25.

14

14

24

Lebiedowicz Ewa

Zajęcia wspierające  ucznia kl II

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze klas II

wtorek 11.20 -12.05

piątek 10.30

przy 31

17

Makiełkowska Maja

Zajęcia wspierające z języka angielskiego kl. VI

Zajęcia rozwijające z języka angielskiegokl. VIII

poniedziałek 14:15-15:00

środa 14:15-15:00

20

20

Marcinkiewicz Agnieszka

Szkolne Koło Caritas

wg harmonogramu

 

Młynarczyk Joanna

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego kl. III,

Zajęcia wspierające z języka angielskiego klas III

środa 13.00- 13.45

czwartek 14.05

18

18

Mozol Urszula

Zajęcia plastyczne

Zajęcia wspierające dla  ucznia  klasy IVA

środa 14.25 – 15.10

środa 15.20 – 16.05

16

16

Obremska Grażyna

Koło turystyczne

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze klas III

soboty

piątek 11.20

 

17

Olak Bogdan

Zajęcia rozwijające – tenis stołowy chł. kl. 4

Zajęcia rozwijające – tenis stołowy chł. kl. 4

czwartek 9.20 – 10.05

piątek  9.20 – 10.05

 przy sali gimn.

Osińska Małgorzata

Zajęcia wspierające ucznia  z chemii -klasy VII

Zajęcia wspierające ucznia  z chemii -klasy VIII

środa 14.25 – 15.10

piątek 14.25 – 15.10

34

34

Ostrowski Krzysztof

Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla klas 7-8

czwartek 14.15 – 15.00

002

Pietkiewicz Maria

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.

wtorek 8.25

środa 9.20

 przy sali

Pilipienko Michał

Zajęcia rozwijające-piłka nożna

piątek 15:20-16:05

sala gimn

Piotrkowska Emilia

Zabawy z językiem polskim.

poniedziałek 10:00-10:45

piątek 11:00-11:45

 

Kiernożycka Anna

Zajęcia rozwijające z matematyki w kl. 8c

Zajęcia rozwijające z matematyki w kl. 5d

Zajęcia wspierające ucznia słabego  z matematyki w kl. 4c,4d

Zajęcia wspierające ucznia słabego  z matematyki w kl.6b, 6c

Zajęcia wspierające ucznia słabego  z matematyki w kl. 7a,7d

Zajęcia wspierające ucznia słabego  z matematyki w kl. 4e

piątek 13.30 – 14.15

czwartek 12.25 – 13.10

poniedziałek 9.20 – 10.05

poniedziałek 13.13 – 14.15

wtorek 14.25 – 15.10

środa 9.20 – 10.05

31

5

33 z

23

1

33

Przybylska Magdalena

Zajęcia wyrównawcze kl III

Zajęcia rozwijające umiejętności ucznia kl III

czwartek 10.30-11.15

środa 10.30 – 11.15

17

17

Różak Łukasz

Zajęcia wspierające z matematyki dla klasy 8a i 8b

Zajęcia rozwijające z informatyki

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl V

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl VI

środa 14:25 – 15:10

piątek 14.25

wtorek 12.25

piątek 13.30

1

21

33z

1

Rusak Tomasz

Zajęcia wspierające z angielskiego  klasy VIII

Szkolne koło fotograficzne

poniedziałek 14.25

wtorek14.25

20

20

Sack Magdalena

Zajęcia przygotowujące do konkursów matematycznych dla uczniów klas 4

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy 4b, 4g

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki kl IV

wtorek 8.25-9.10

 

piątek 8.25-9.10

poniedziałek 8.25

1

 

14

02

Sadowska Elżbieta

Zajęcia rozwijające umiejętności ucznia, fitness/ cheerleaders

czwartek 14.25

piątek 14.25

12

Skarzyńska Agnieszka

Grupa warsztatowa dla uczniów kl. VIII „Kim jestem”

Konsultacje dla rodziców

wtorek 14:25 – 15:10

wtorek 15:10 – 16:15

 7

 19

Skwarczyńska Adrianna

Koło teatralne,

Zajęcia wspomagające uczniakl I

czwartek 5l. 11:20- 12:05

wtorek  5l 11.20-12.05

27

17

Stempel Wioletta

Zajęcia rozwijające ucznia klasy I

Zajęcia wspomagające ucznia klasy I

wtorek  10.30 – 11.15

czwartek  11.20 – 12.05

17

17

Styraniec-Łapa Anida

Koło turystyczne

Zajęcia rozwijające kl II

soboty

środa 11.20 – 12.05

 

17

Szustkiewicz Paweł

Zajęcia rozwijające ucznia w zakresie techniki IV-VI

środa 14.25-15.45

01

Śmieszna Marzenna

Zajęcia rozwijające umiejętności ucznia z elementami Metody  Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

piątek 11.20 – 12.15

 II piętro

Świątkowska Katarzyna

Zajęcia wspierające ucznia  z historii klasy IV - VII

Zajęcia rozwijające ucznia  z historii  klasy IV - VIII

wtorek 13.30 -14.15

czwartek 13.30 – 14.15

23

23

Tuszyńska Małgorzata

Koło terenowe – LOP

Koło fascynatów języka japońskiego

soboty – raz w miesiącu

czwartek 13.30 – 14.15

 

01

Tyllo Hanna

Rajdy edukacyjne klasa IIc.

piątki lub soboty raz w miesiącu

 

Wiecierzycka Marzena

Zajęcia wyrównawcze kl I

Zajęcia koła turystycznego

Poniedziałek 11.20-12.05

Soboty

17

Winciun-Dubanowska B.

Zajęcia rozwijające ucznia  z j. angielskiego klasa V

Zajęcia rozwijające ucznia  z j. angielskiego klasa VIII

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego kl V

środa 13.30 – 14.15

poniedziałek 14.20 – 15.10

poniedziałek 13.30

 

31

31

Witka Magda

Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: sensoplastyka klasy I-III

wtorek 8:00-8:45

32

17

Wołosewicz-Tabaka E.

Koło teatralne

Zajęcia wspomagające kl I

czwartek 5l. 11:20- 12:05

poniedziałek 12:10 – 12:55

27

17

Wróblewska-Dziugiewicz K

Trening przed egzaminem ósmoklasisty- zajęcia dla uczniów VIII a i VIII b.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego kl VI

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego kl VIII

piątek  14.25.

 

wtorek 13.30

wtorek 14.25

23

 

33

33

Zmysłowski Adam

Zajęcia muzyczne dla klas IV – ych.

Koło muzyczne

czwartek 8.25 – 9.10

czwartek 13.15

02

2

Żuk Izabela

Zajęcia wspierające z języka angielskiego kl. VII

Zajęcia rozwijające VI-j.angielski

poniedziałek 14.25

 środa 14.25

3

 22