Stypendium szkolne

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna