Obiady

Jadłospis

Obiady - 16-20.09.2019 r.

 

Stołówka szkolna czynna będzie od 3 września 2019 r.

Terminy płatności za obiady


za wrzesień 2019

Wpłat można dokonywać przelewem na konto szkoły lub:

 • 31 VIII 2019 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00 – płatność tylko kartą płatniczą
 • 02 IX 2019 r. od godz. 7.30 do godz. 12.00 – gotówką lub kartą płatniczą
 • 03 IX 2019 r. od godz. 8.00 do godz. 12.00 – gotówką lub kartą płatniczą
 • cena dla ucznia 20 dni x 3,20 zł = 64,00 zł

  Wpłat gotówką (odliczoną kwotą!), kartą płatniczą można dokonywać w pokoju 3b lub przelewem na konto szkoły:

  Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430

  Z przyczyn niezależnych dni i godz. mogą ulec zmianie.


  UWAGA
  W przypadku choroby lub nieobecności ucznia obiad może odebrać za okazaniem kartki obiadowej na dany dzień rodzic, opiekun lub osoba upoważniona w godz. od 11.00 do 13.30. Obiad może być również odliczony w następnym miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu. W dniu zgłoszenia nieobecności obiad należy odebrać, a następne dni będą odliczone w następnym m-cu. Zgłaszać można osobiście lub pod nr telefonu 89 533 12 70.

  WAŻNE!!! dla płatności przelewem
  Opłaty za obiady można dokonywać przelewem na rachunek bankowy
  nr konta: 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430
   W roku szkolnym 2018/2019
  • za styczeń 2019 r. wpłaty na konto dokonujemy od 02.01.2019 r. (proszę nie wykonywać przelewów w grudniu 2018 r.!!!),
  • za następne miesiące wpłaty dokonujemy z odpowiednim wyprzedzeniem (np. za luty 2019 r. od 20.01.2019 r. do 28.01.2019 r. i tak za następne miesiące); należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach,
  • jeżeli wpłaty będą wykonane po 28 dniu miesiąca wówczas należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty, aby odebrać kartę obiadową,
  • w tytule wpłaty należy podać:
  • - imię i nazwisko dziecka,
   - miesiąc i rok na który są wykupione obiady,
   - klasę, do której uczęszcza dziecko;
  • w przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka.
  Po kartę obiadową należy zgłosić się do pokoju 3b.