Obiady

W związku z zamknięciem szkoły na okres dwóch tygodni proszę o wstrzymanie się z płatnością na obiady za m-c marzec. Osoby, które już zapłaciły pieniądze będą zwracane na konto

Jadłospis

Obiady - -- - --.01.2021 r.

 


W związku z wprowadzeniem od dnia 1 października kart magnetycznych do stołówki (nie będzie już kart papierowych), bardzo proszę o wcześniejsze zgłaszanie rezygnacji z obiadów na następny m-c, maksymalnie trzy dni robocze przed końcem bieżącego miesiąca. W przypadku braku takiego zgłoszenia opłata będzie naliczana automatycznie i nie będzie możliwości jej anulowania.

W przypadku zapisania się na obiady (dotyczy nowych osób), należy ten fakt zgłosić minimalnie trzy dni wcześniej przed planowana datą rozpoczęcia korzystania z obiadów, aby można było wprowadzić dane do systemu.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa wprowadzamy obiady jednodaniowe ( II danie), wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły: Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430.

W tytule przelewu należy podać:
- miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
- imię i nazwisko dziecka
- klasa, do której uczęszcza dziecko
Np.: "Opłata za obiady za -- 2021 r., Jan Kowalski, kl. 4C, --,-- zł.

Terminy i kwoty za obiady za poszczególne miesiące

Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonych terminach. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły.

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka z osobna.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole ( choroba, wycieczka itp.) w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej do godz. 14:00 w pokoju nr 3b, telefonicznie 89 533 12 70 lub na adres: zebrowska.jadwiga@sp3.olsztyn.eu