Obiady

Jadłospis

Obiady - 00.00.2018 r.

 

UWAGA!!!
Od 01.02.2018 r. następuje zmiana BANKU obsługującego Szkołę, tym samym ponownie ulega zmianie numer konta bankowego, na który należy kierować wpłaty za obiady - nr nowego konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430.

Terminy płatności za obiady


Wpłat gotówką można dokonywać w pokoju 3a lub przelewem na konto szkoły:

NOWY!!! Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430 (ważny od 1 lutego 2018 r.)

Z przyczyn niezależnych dni i godz. mogą ulec zmianie.


UWAGA
W przypadku choroby lub nieobecności ucznia obiad może odebrać za okazaniem kartki obiadowej na dany dzień rodzic, opiekun lub osoba upoważniona w godz. od 11.00 do 13.30. Obiad może być również odliczony w następnym miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu. W dniu zgłoszenia nieobecności obiad należy odebrać, a następne dni będą odliczone w następnym m-cu. Zgłaszać można osobiście lub pod nr telefonu 89 533 12 70.

WAŻNE!!! dla płatności przelewem
NOWY nr KONTA BANKOWEGO od 1 lutego 2018 r.

Opłaty za obiady można dokonywać przelewem na rachunek bankowy (NOWY!!! ważny od 1 lutego 2018 r.)
nr konta: 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430
  W roku szkolnym 2017/2018
 • za styczeń 2018 r. wpłaty na konto dokonujemy od 02.01.2018 r. (proszę nie wykonywać przelewów w grudniu 2017 r.!!!),
 • za następne miesiące wpłaty dokonujemy z odpowiednim wyprzedzeniem (np. za luty 2018 r. od 20.01.2018 r. do 28.01.2018 r. i tak za następne miesiące); należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach,
 • jeżeli wpłaty będą wykonane po 28 dniu miesiąca wówczas należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty, aby odebrać kartę obiadową,
 • w tytule wpłaty należy podać:
 • - imię i nazwisko dziecka,
  - miesiąc i rok na który są wykupione obiady,
  - klasę, do której uczęszcza dziecko;
 • w przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka.
Po kartę obiadową należy zgłosić się do pokoju 3a .