Obiady

Jadłospis

Obiady - 11-15.12.2017 r.

 

Terminy płatności za obiady


za styczeń 2018
gotówką u intendenta w pok. 3a:
27.12.2017 r. - 8.00 - 12.00
02.01.2018 r. - 7.30 - 12.00 i 12.30 - 14.00
03.01.2018 r. - 10.00 - 13.00
lub przelewem na konto
(UWAGA! bardzo ważne terminy;
proszę nie wykonywać przelewów
w grudniu 2017 r.!!!):
od 02.01.2018 r. do 05.01.2018 r.

cena dla ucznia 14 dni x 3,20 zł = 44,80 zł

Wpłat gotówką można dokonywać w pokoju 3a lub przelewem na konto szkoły:

Nr konta 12 1030 1218 0000 0000 9050 3022 (Bank Handlowy)

Z przyczyn niezależnych dni i godz. mogą ulec zmianie.


UWAGA
W przypadku choroby lub nieobecności ucznia obiad może odebrać za okazaniem kartki obiadowej na dany dzień rodzic, opiekun lub osoba upoważniona w godz. od 11.00 do 13.30. Obiad może być również odliczony w następnym miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu. W dniu zgłoszenia nieobecności obiad należy odebrać, a następne dni będą odliczone w następnym m-cu. Zgłaszać można osobiście lub pod nr telefonu 89 533 12 70.

WAŻNE dla płatności przelewem
Opłaty za obiady można dokonywać przelewem na rachunek bankowy (Bank Handlowy)
nr konta (nowy): 12 1030 1218 0000 0000 9050 3022
  W roku szkolnym 2017/2018
 • za styczeń 2018 r. wpłaty na konto dokonujemy od 02.01.2018 r. (proszę nie wykonywać przelewów w grudniu 2017 r.!!!),
 • za następne miesiące wpłaty dokonujemy z odpowiednim wyprzedzeniem (np. za luty 2018 r. od 20.01.2018 r. do 28.01.2018 r. i tak za następne miesiące); należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach,
 • jeżeli wpłaty będą wykonane po 28 dniu miesiąca wówczas należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty, aby odebrać kartę obiadową,
 • w tytule wpłaty należy podać:
 • - imię i nazwisko dziecka,
  - miesiąc i rok na który są wykupione obiady,
  - klasę, do której uczęszcza dziecko;
 • w przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka.
Po kartę obiadową należy zgłosić się do pokoju 3a .