Obiady

Jadłospis

Obiady - 18 - 22.03.2019 r.

 

Terminy płatności za obiady

Wprowadzono usługę płatności kartami płatniczymi!


za marzec 2019
gotówką lub kartą płatniczą u intendenta w pok. 3a:
27.02.2019 r. - 8.00 - 13.30
01.03.2019 r. - 7.30 - 12.30 i 13.00 - 14.00
04.03.2019 r. - 9.00 - 12.30 i 13.00 - 14.00
05.03.2019 r. - 9.00 - 12.30 i 13.00 - 14.00
W innych terminach płatność
wyłącznie kartą lub przelewem na konto
cena dla ucznia 21 dni x 3,20 zł = 67,20 zł

za kwiecień 2019
gotówką lub kartą płatniczą u intendenta w pok. 3a:
28.03.2019 r. - 8.00 - 13.30
01.04.2019 r. - 7.30 - 12.30 i 13.00 - 14.00
02.04.2019 r. - 9.00 - 12.30 i 13.00 - 14.00
03.04.2019 r. - 9.00 - 12.30 i 13.00 - 14.00
W innych terminach płatność
wyłącznie kartą lub przelewem na konto
cena dla ucznia 15 dni x 3,20 zł = 48,00 zł

Wpłat gotówką, kartą płatniczą można dokonywać w pokoju 3a lub przelewem na konto szkoły:

Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430

Z przyczyn niezależnych dni i godz. mogą ulec zmianie.


UWAGA
W przypadku choroby lub nieobecności ucznia obiad może odebrać za okazaniem kartki obiadowej na dany dzień rodzic, opiekun lub osoba upoważniona w godz. od 11.00 do 13.30. Obiad może być również odliczony w następnym miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu. W dniu zgłoszenia nieobecności obiad należy odebrać, a następne dni będą odliczone w następnym m-cu. Zgłaszać można osobiście lub pod nr telefonu 89 533 12 70.

WAŻNE!!! dla płatności przelewem
Opłaty za obiady można dokonywać przelewem na rachunek bankowy
nr konta: 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430
  W roku szkolnym 2018/2019
 • za styczeń 2019 r. wpłaty na konto dokonujemy od 02.01.2019 r. (proszę nie wykonywać przelewów w grudniu 2018 r.!!!),
 • za następne miesiące wpłaty dokonujemy z odpowiednim wyprzedzeniem (np. za luty 2019 r. od 20.01.2019 r. do 28.01.2019 r. i tak za następne miesiące); należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach,
 • jeżeli wpłaty będą wykonane po 28 dniu miesiąca wówczas należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty, aby odebrać kartę obiadową,
 • w tytule wpłaty należy podać:
 • - imię i nazwisko dziecka,
  - miesiąc i rok na który są wykupione obiady,
  - klasę, do której uczęszcza dziecko;
 • w przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka.
Po kartę obiadową należy zgłosić się do pokoju 3a .