Obiady

Obiady w maju 2021 r.

Koszt obiadów w m-cu maju wynosi:
17 dni x 4 zł = 68 zł

Wpłaty należy dokonywać do 05.05.2021 r.

koszt obiadów w m-cu maju dla klas IV, Va, VI wynosi :
6 dni x 4 zł = 24 zł (17-21, 31 V 2021 r.)

Koszt obiadów w m-cu maju dla klas V b, VII VIII
3 dni x 4 zł = 12 zł ( 24,28,31 V 2021 r.)

Wpłaty należy dokonywać do 18.05 2021r.

W dniach 25, 26, 27 maja obiadu nie będzie – egzamin klas VIII.

Koszt obiadów w m-cu czerwcu wynosi:

16 dni x 4 zł = 64 zł uczniowie

16 dni x 7,40 zł = 118,40 pracownicy

Opłatę należy uiścić wyłącznie przelewem w dniach: 24.05.2021 r.- 28.05.2021 r.
Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430

Jeżeli dziecko nie będzie korzystało z obiadów bardzo proszę o informację telefoniczną lub na adres email zebrowska.jadwiga@sp3.olsztyn.eu
W przypadku braku takiego zgłoszenia opłata naliczana jest automatycznie i nie będzie możliwości jej anulowania.

 


W związku z wprowadzeniem od dnia 1 października kart magnetycznych do stołówki (nie będzie już kart papierowych), bardzo proszę o wcześniejsze zgłaszanie rezygnacji z obiadów na następny m-c, maksymalnie trzy dni robocze przed końcem bieżącego miesiąca. W przypadku braku takiego zgłoszenia opłata będzie naliczana automatycznie i nie będzie możliwości jej anulowania.

W przypadku zapisania się na obiady (dotyczy nowych osób), należy ten fakt zgłosić minimalnie trzy dni wcześniej przed planowana datą rozpoczęcia korzystania z obiadów, aby można było wprowadzić dane do systemu.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa wprowadzamy obiady jednodaniowe ( II danie), wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły: Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430.

W tytule przelewu należy podać:
- miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
- imię i nazwisko dziecka
- klasa, do której uczęszcza dziecko
Np.: "Opłata za obiady za -- 2021 r., Jan Kowalski, kl. 4C, --,-- zł.

Terminy i kwoty za obiady za poszczególne miesiące

Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonych terminach. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły.

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka z osobna.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole ( choroba, wycieczka itp.) w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej do godz. 14:00 w pokoju nr 3b, telefonicznie 89 533 12 70 lub na adres: zebrowska.jadwiga@sp3.olsztyn.eu