Obiady

Jadłospis

Obiady - 28.09 - 02.10.2020 r.

 


Stołówka szkolna wydawanie obiadów zaczyna od 7 września 2020 r.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa wprowadzamy obiady jednodaniowe ( II danie), wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły: Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430.

W tytule przelewu należy podać:
- miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
- imię i nazwisko dziecka
- klasa, do której uczęszcza dziecko
Np.: "Opłata za obiady za Październik 2020 r., Jan Kowalski, kl. 4C, 73,50 zł.

Terminy i kwoty za obiady za poszczególne miesiące

październik 2020
Od 21.09.2020 - 28.09.2020
21 dni x 3,50 = 73,50 zł - dla ucznia
21 dni x 6,90 = 144,90zł - dla pracownika
listopad 2020
Od 19.10.2020 - 28.10.2020
20 dni x 3,50 = 70,00 zł - dla ucznia
20 dni x 6,90 = 138,00 zł - dla pracownika
grudzień 2020
Od 20.11.2020-27.11.2020
16 dni x 3,50 = 56,00 zł - dla ucznia
16 dni x 6,90 = 110,40 zł - dla pracownika

Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonych terminach. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły.

Podstawą do wydania obiadu w stołówce szkolnej jest karta abonamentowa, którą można odebrać w pokoju 3 b - w ciągu 2 dni roboczych po dokonaniu wpłaty.

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka z osobna.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole ( choroba, wycieczka itp.) w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej do godz. 14:00 w pokoju nr 3b, telefonicznie 89 533 12 70 lub na adres: zebrowska.jadwiga@sp3.olsztyn.eu