Obiady

Jadłospis

Obiady - 19 - 23.02.2018 r.

 

UWAGA!!!
Od 01.02.2018 r. następuje zmiana BANKU obsługującego Szkołę, tym samym ponownie ulega zmianie numer konta bankowego, na który należy kierować wpłaty za obiady - nr nowego konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430.

Terminy płatności za obiady


NOWY!!! Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430 (ważny od 1 lutego 2018 r.)

za marzec 2018
gotówką u intendenta w pok. 3a:
27.02.2018 r. - 8.00 - 12.00 i 12.30 - 14.00
01.03.2018 r. - 7.30 - 12.00 i 12.30 - 14.00
02.03.2018 r. - 10.00 - 13.00
lub przelewem na konto:
od 20.02.2018 r. do 28.02.2018 r.
cena dla ucznia 20 dni x 3,20 zł = 64,00 zł

za kwiecień 2018
gotówką u intendenta w pok. 3a:
27.03.2018 r. - 8.00 - 12.00 i 12.30 - 14.00
04.04.2018 r. - 7.30 - 12.00 i 12.30 - 14.00
05.04.2018 r. - 10.00 - 13.00
lub przelewem na konto:
od 20.03.2018 r. do 28.03.2018 r.
cena dla ucznia 18 dni x 3,20 zł = 57,60 zł

za maj 2018
gotówką u intendenta w pok. 3a:
27.04.2018 r. - 8.00 - 12.00 i 12.30 - 14.00
07.05.2018 r. - 7.30 - 12.00 i 12.30 - 14.00
08.05.2018 r. - 10.00 - 13.00
lub przelewem na konto:
od 20.04.2018 r. do 28.04.2018 r.
cena dla ucznia 18 dni x 3,20 zł = 57,60 zł

za czerwiec 2018
gotówką u intendenta w pok. 3a:
30.05.2018 r. - 8.00 - 12.00
04.06.2018 r. - 7.30 - 12.00 i 12.30 - 14.00
05.06.2018 r. - 10.00 - 13.00
lub przelewem na konto:
od 20.05.2018 r. do 28.05.2018 r.
cena dla ucznia 14 dni x 3,20 zł = 44,80 zł

Wpłat gotówką można dokonywać w pokoju 3a lub przelewem na konto szkoły:

NOWY!!! Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430 (ważny od 1 lutego 2018 r.)

Z przyczyn niezależnych dni i godz. mogą ulec zmianie.


UWAGA
W przypadku choroby lub nieobecności ucznia obiad może odebrać za okazaniem kartki obiadowej na dany dzień rodzic, opiekun lub osoba upoważniona w godz. od 11.00 do 13.30. Obiad może być również odliczony w następnym miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu. W dniu zgłoszenia nieobecności obiad należy odebrać, a następne dni będą odliczone w następnym m-cu. Zgłaszać można osobiście lub pod nr telefonu 89 533 12 70.

WAŻNE!!! dla płatności przelewem
NOWY nr KONTA BANKOWEGO od 1 lutego 2018 r.

Opłaty za obiady można dokonywać przelewem na rachunek bankowy (NOWY!!! ważny od 1 lutego 2018 r.)
nr konta: 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430
  W roku szkolnym 2017/2018
 • za styczeń 2018 r. wpłaty na konto dokonujemy od 02.01.2018 r. (proszę nie wykonywać przelewów w grudniu 2017 r.!!!),
 • za następne miesiące wpłaty dokonujemy z odpowiednim wyprzedzeniem (np. za luty 2018 r. od 20.01.2018 r. do 28.01.2018 r. i tak za następne miesiące); należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach,
 • jeżeli wpłaty będą wykonane po 28 dniu miesiąca wówczas należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty, aby odebrać kartę obiadową,
 • w tytule wpłaty należy podać:
 • - imię i nazwisko dziecka,
  - miesiąc i rok na który są wykupione obiady,
  - klasę, do której uczęszcza dziecko;
 • w przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka.
Po kartę obiadową należy zgłosić się do pokoju 3a .