Obiady

Wnioski o zwrot nadpłat za obiady

Bardzo proszę osoby, które jeszcze tego nie zrobiły o pilne złożenie w formie elektronicznej wniosku o zwrot nadpłaty za obiady. Brak wniosków od wszystkich blokuje możliwość wypłaty pieniędzy osobom, które już to zrobiły.

Wnioski proszę przesyłać na adres: zebrowska.jadwiga@sp3.olsztyn.eu


W związku z odwołanymi zajęciami w szkole w dniach 12 - 10.04.2020 r. stołówka szkolna nie będzie wydawała obiadów. Za ten okres proszę odliczyć przy płatnościach w m-cu kwietniu (osoby, które zapłaciły za kwiecień odliczają w płatności za maj).

Można wnioskować o zwrot nadpłaconych kwot za obiady w miesiącu marcu 2020 r. - w tej sytuacji należy wysłać e-mail z prośbą o zwrot na adres: zebrowska.jadwiga@sp3.olsztyn.eu

W mailu prosimy podać nazwisko i imię ucznia oraz klasę do której uczęszcza, numer konta na które należy dokonać zwrotu, nazwisko i imię (rodzica lub opiekuna).

Proszę o nie dokonywanie wpłat za miesiąc kwiecień, te wpłaty będą automatycznie zwracane.

Jadłospis

Obiady - -- - --.0-.2020 r.

 

Terminy płatności za obiady

  

Dołączamy do programu Polska bezgotówkowa.
Od miesiąca października 2019 r. płatność za obiady wyłącznie kartą płatniczą według harmonogramu lub przelewem na konto szkoły.

  


za kwiecień 2020
Tylko kartą płatniczą u intendenta w pok. 3b:
30.03.2020 r. - 7.30 - 13.00
01.04.2020 r. - 7.30 - 12.00
02.04.2020 r. - 8.00 - 12.00
W innych terminach płatność przelewem na konto
cena dla ucznia -- dni x 3,50 zł = --,-- zł

za maj 2020
Tylko kartą płatniczą u intendenta w pok. 3b:
29.04.2020 r. - 8.00 - 13.00
04.05.2020 r. - 7.30 - 12.00
05.05.2020 r. - 8.00 - 12.00
W innych terminach płatność przelewem na konto
cena dla ucznia 20 dni x 3,50 zł = --,-- zł

za czerwiec 2020
Tylko kartą płatniczą u intendenta w pok. 3b:
28.05.2020 r. - 8.00 - 13.00
01.06.2020 r. - 7.30 - 12.00
02.06.2020 r. - 8.00 - 12.00
W innych terminach płatność przelewem na konto
cena dla ucznia 18 dni x 3,50 zł = --,-- zł

Płatności kartą można dokonywać w pokoju 3b lub przelewem na konto szkoły:

Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430

Z przyczyn niezależnych dni i godz. mogą ulec zmianie.


UWAGA
W przypadku choroby lub nieobecności ucznia obiad może odebrać za okazaniem kartki obiadowej na dany dzień rodzic, opiekun lub osoba upoważniona w godz. od 11.00 do 13.30. Obiad może być również odliczony w następnym miesiącu po wcześniejszym zgłoszeniu. W dniu zgłoszenia nieobecności obiad należy odebrać, a następne dni będą odliczone w następnym m-cu. Zgłaszać można osobiście lub pod nr telefonu 89 533 12 70.

WAŻNE!!! dla płatności przelewem
Opłaty za obiady można dokonywać przelewem na rachunek bankowy
nr konta: 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430
  W roku szkolnym 2019/2020
 • za styczeń 2020 r. wpłaty na konto dokonujemy od 02.01.2020 r. (proszę nie wykonywać przelewów w grudniu 2019 r.!!!),
 • za następne miesiące wpłaty dokonujemy z odpowiednim wyprzedzeniem (np. za luty od 20 do 28 stycznia i tak za następne miesiące); należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach,
 • jeżeli wpłaty będą wykonane po 28 dniu miesiąca wówczas należy dostarczyć potwierdzenie wpłaty, aby odebrać kartę obiadową,
 • w tytule wpłaty należy podać:
 • - imię i nazwisko dziecka,
  - miesiąc i rok na który są wykupione obiady,
  - klasę, do której uczęszcza dziecko;
 • w przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka.
Po kartę obiadową należy zgłosić się do pokoju 3b.