Obiady

Jadłospis

Obiady - 2 - 6.11.2020 r.

 


W związku z wprowadzeniem od dnia 1 października kart magnetycznych do stołówki (nie będzie już kart papierowych), bardzo proszę o wcześniejsze zgłaszanie rezygnacji z obiadów na następny m-c, maksymalnie trzy dni robocze przed końcem bieżącego miesiąca. W przypadku braku takiego zgłoszenia opłata będzie naliczana automatycznie i nie będzie możliwości jej anulowania.

W przypadku zapisania się na obiady (dotyczy nowych osób), należy ten fakt zgłosić minimalnie trzy dni wcześniej przed planowana datą rozpoczęcia korzystania z obiadów, aby można było wprowadzić dane do systemu.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa wprowadzamy obiady jednodaniowe ( II danie), wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły: Nr konta 47 1020 3541 0000 5402 0290 9430.

W tytule przelewu należy podać:
- miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
- imię i nazwisko dziecka
- klasa, do której uczęszcza dziecko
Np.: "Opłata za obiady za Listopad 2020 r., Jan Kowalski, kl. 4C, 70,00 zł.

Terminy i kwoty za obiady za poszczególne miesiące

Proszę o regulowanie płatności za obiady m-c listopad tylko uczniów klas I - III, za pozostałych uczniów (klasy IV- VIII) płatność będzie następowała po powrcie ich do szkoły.
listopad 2020
Od 19.10.2020 - 28.10.2020
20 dni x 3,50 = 70,00 zł - dla ucznia
20 dni x 6,90 = 138,00 zł - dla pracownika
grudzień 2020
Od 20.11.2020-27.11.2020
16 dni x 3,50 = 56,00 zł - dla ucznia
16 dni x 6,90 = 110,40 zł - dla pracownika

Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonych terminach. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły.

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecka z osobna.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole ( choroba, wycieczka itp.) w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej do godz. 14:00 w pokoju nr 3b, telefonicznie 89 533 12 70 lub na adres: zebrowska.jadwiga@sp3.olsztyn.eu