Zebrania

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wrzesień 2019 r. - godz. 17.00 - 19.00
Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców

04.09.2019 r. – klasy IV-VIII
05.09.2019 r. – klasy I-III

Zebrania z rodzicami (od października 2019 r.):
w klasach I-III w godz. 16.30 - 18.30,
w klasach IV-VIII w godz. 16.30 - 17.30 - konsultacje z nauczycielami
oraz 17.30 - 18.30 - spotkanie z wychowawcą
Październik 2019 r.
23.10.2019 r. – klasy IV-VII
24.10.2019 r.- klasy I-III

Grudzień 2019 r.
Powiadomienie na piśmie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

11.12.2019 r. – klasy IV-VII
12.12.2019 r. – klasy I-III

Styczeń 2020 r.
Podsumowanie pracy w I śródroczu

15.01.2020 r. – klasy IV-VII
16.01.2020 r. – klasy I-III

Marzec 2020 r.
18.03.2020 r. - klasy IV-VII
19.03.2020 r. – klasy I-III

Maj 2020 r.
Powiadomienie na piśmie o przewidywanych ocenach rocznych

20.05.2020 r. – klasy IV-VII
21.05.2020 r. – klasy I-III