Zebrania

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Obowiązkowe spotkania z rodzicami w godz. 17.00 - 19.00

Wrzesień 2017 r.
Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców

06.09.2017 r. – klasy IV-VII
07.09.2017 r. – klasy I-III

Październik 2017 r.
25.10.2017 r. – klasy IV-VII
26.10.2017 r.- klasy I-III

Grudzień 2017 r.
Powiadomienie na piśmie o przewidywanych ocenach

13.12.2017 r. – klasy IV-VII
14.12.2017 r. – klasy I-III

Styczeń 2018 r.
Podsumowanie pracy w I śródroczu

17.01.2018 r. – klasy IV-VII
18.01.2018 r. – klasy I-III

Marzec 2018 r.
21.03.2018 r. - klasy IV-VII
22.03.2018 r. – klasy I-III

Maj 2018 r.
Powiadomienie na piśmie o przewidywanych ocenach rocznych

16.05.2018 r. – klasy IV-VII
17.05.2018 r. – klasy I-III