Zebrania

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zebrania z rodzicami:
w klasach I-III w godz. 17.00 - 19.00,
w klasach IV-VIII w godz. 17.00 - 17.30 - konsultacje z nauczycielami
oraz 17.30 - 19.00 - spotkanie z wychowawcą
Październik 2018 r.
24.10.2018 r. – klasy IV-VII
25.10.2018 r.- klasy I-III

Grudzień 2018 r.
Powiadomienie na piśmie o przewidywanych ocenach

12.12.2018 r. – klasy IV-VII
13.12.2018 r. – klasy I-III

Styczeń 2019 r.
Podsumowanie pracy w I śródroczu

16.01.2019 r. – klasy IV-VII
17.01.2019 r. – klasy I-III

Marzec 2019 r.
20.03.2019 r. - klasy IV-VII
21.03.2019 r. – klasy I-III

Maj 2019 r.
Powiadomienie na piśmie o przewidywanych ocenach rocznych

15.05.2019 r. – klasy IV-VII
16.05.2019 r. – klasy I-III