Edukacja wczesnoszkolna

Szkolne Koło LOP

Od 90 lat działa w Polsce LIga Ochrony Przyrody, a w SP3 opiekunem Szkolnego Koła LOP od 30 lat jest nauczyciel przyrody Małgorzata Tuszyńska.

Koło LOP kontynuuje tradycje ochrony przyrody w Polsce, edukacji przyrodniczej poprzez obserwacje bezpośrednie fauny i flory w czasie pieszych wędrówek wokół Olsztyna, kształtuje właściwe postawy dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.