Logopeda

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne prowadzone są dla dzieci z klas I - IV i odbywają się 1 raz w tygodniu w sali nr 17.

Na zajęcia uczęszcza nie więcej niż 4 uczniów, a wszystkie ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych możliwości ucznia i wzbogacane są różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

Plan pracy logopedy 2016/2017

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 8.45 10.20 - 13.20 7.50 - 8.50 9.45 - 14.15 9.15 - 14.25
9.45 - 13.55 10.15 - 14.25