"KULTURA SŁOWA - POSTAWA WZOROWA"
POWRÓT

W dniu 15.11.2007 r. klasy IV zaprezentowały scenki dramowe w ramach realizacji programu KULTURA SŁOWA - POSTAWA WZOROWA. Uczniowie podczas prezentacji scenek uwzględnili magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam. We wszystkich scenkach widać było zaangażowanie uczniów, a także ich wychowawców. Komisja konkursowa w składzie: wicedyrektor p. D. Żabińska oraz nauczyciele biblioteki szkolnej p. E. Jabłońska i p. K. Kur wyróżniła klasę IV b.