Konkurs czytelniczo-literacki dla klas VI
POWRÓT

Konkurs czytelniczo-literacki dla klas VI odbył się 25 maja 2006 r. Zorganizowały go polonistki:
Jolanta Kołowska,
Elżbieta Szmyt,
Danuta Uscinowicz,
Katarzyna Wróblewska-Dziugiewicz.

Za cel główny przyjęto rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, pobudzanie i rozwijanie wyobraźni dziecięcej.

Cele szczegółowe to:

uczeń
  • rozpoznaje, z jakiego utworu pochodzi czytany fragment książki,
  • rozpoznaje autora danego fragmentu książki,
  • rozpoznaje po symbolicznych kostiumach, z jakiego utworu pochodzi dany bohater literacki,
  • pracuje w zespole,
  • zna odpowiedzi na zagadki.

Każdą z klas reprezentowały 3 osobowe drużyny. Ocenie jury podlegały następujące konkurencje:
  • hasło na temat potrzeby czytania, poszanowania książek,
  • parada bohaterów książkowych,
  • „bigos” literacki,
  • pantomima frazeologiczna,
  • porządkowanie tytułów lektur.

Po zakończeniu konkursów, zabaw i zagadek sprawdzono poprawność rozwiązań.

Wyniki:
I miejsce VI e
II miejsce VI d
III miejsce VI c
IV miejsce VI b
V miejsce VI a


POWRÓT