60 LAT SP 3 OLSZTYN
powrót - Kronika 2005/2006

Dnia 14 października obchodziliśmy 60-lecie istnienia naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęliśmy od mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP Ostrobramskiej, po której udaliśmy się do szkoły na uroczystą akademię. Na wstępie pani dyrektor Marzenna Śmieszna powitała oficjalnych gości, a wśród nich:

oraz przybyłych dyrektorów olsztyńskich szkół i przedszkoli.

Gorące słowa także zostały skierowane do emerytów i rencistów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców i dzieci z klas pierwszych.
Następnie odbyła się prezentacja dorobku szkoły podzielona na dekady. Poszczególni nauczyciele przedstawiali osiągnięcia i wydarzenia z życia szkoły. Wypowiedziom tym towarzyszyła prezentacja zdjęć obrazujących historię szkoły, wyświetlana na dwóch telebimach. Akademię uświetniły występy dzieci z kółka muzycznego "Tam-Tam" oraz z koła teatralnego.
Bezpośrednio po akademii odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z pasowaniem na ucznia.
Po uroczystej akademii nastąpiło oglądanie okolicznościowej wystawy i zwiedzanie szkoły połączone ze słodkim poczęstunkiem. Były to niezapomniane chwile wspomnień i wzruszeń.
Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.


001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg
006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg
011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 015.jpg
016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg
021.jpg 022.jpg 023.jpg 024.jpg 025.jpg
026.jpg 027.jpg 028.jpg 029.jpg 030.jpg
031.jpg 032.jpg 033.jpg 034.jpg 035.jpg
036.jpg 037.jpg 038.jpg 039.jpg 040.jpg
041.jpg 042.jpg 043.jpg 044.jpg 045.jpg
046.jpg 047.jpg 048.jpg 049.jpg 050.jpg
051.jpg 052.jpg 053.jpg 054.jpg 055.jpg
056.jpg