Konkursy i imprezy szkolne
organizowane w roku szkolnym 2017/2018


Turniej Mitologiczny

30 maja odbył się w naszej szkole Turniej Mitologiczny adresowany do uczniów klas V. Konkurs został przygotowany przez zespół polonistów w składzie: Jolanta Kołowska, Katarzyna Kur, Emilia Janowska, Marta Jaworska-Kret i Katarzyna Wróblewska-Dziugiewicz. Jego celem było rozwijanie wśród uczniów klas V zainteresowania mitologią i popularyzowanie wiedzy o mitach, a także wdrażanie do samokształcenia. Uczniowie wykazali się znajomością mitów, a także pojęć z nimi związanych. Potrafili wyjaśnić znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z mitologii, rozpoznawali postacie mitologiczne na podstawie atrybutów, prezentowali sylwetki wybranych bogów. Całe klasy przygotowały hasła zachęcające do czytania mitów i dopingowały swoich przedstawicieli.

Ostatecznie laur zwycięstwa przypadł klasie V A i VB, drugie miejsce zajęła klasa Vc, a trzecie Vd. Serdecznie dziękujemy piątoklasistom za zaangażowanie.

Katarzyna Wróblewska-Dziugiewicz