Konkursy i imprezy szkolne
organizowane w roku szkolnym 2017/2018


Szkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny

Dnia 13.04.2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny stanowiący eliminacje do konkursu miejskiego. Przystąpiło do niego 19 uczniów z klas VI oraz VII. Celem konkursu było popularyzowanie poprawnej polszczyzny, wzbudzenie zainteresowania językiem ojczystym oraz doskonalenie praktycznych umiejętności językowych. Zadania konkursowe dotyczyły wiedzy z zakresu frazeologii, składni, semantyki, fleksji oraz ortografii i interpunkcji. Uczniowie mogli maksymalnie otrzymać 33 punkty. Najwyższy wynik (24 punkty) uzyskali: Beata Szuniewicz z kl. VII c oraz Roland Wiadrowski z klasy VII b.

Powyższe osoby reprezentowały szkołę podczas X edycji Miejskiego Konkursu Poprawnej Polszczyzny „Wiem, co mówię”, która odbyła się 27.04.2018 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Roland Wiadrowski zajął V miejsce wśród uczniów olsztyńskich podstawówek. Serdecznie gratulujemy!

Katarzyna Wróblewska-Dziugiewicz