Konkursy i imprezy szkolne
organizowane w roku szkolnym 2016/2017


Szkolny Konkurs Literacki „Moje miasto i mój region za sto lat…”

W listopadzie odbył się Szkolny Konkurs Literacki „Moje miasto i mój region za sto lat…” Jego celem było zachęcenie do podejmowania działań twórczych, rozbudzenie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją oraz kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów. Zadaniem uczniów było napisanie wiersza lub dowolnego gatunku prozatorskiego na temat przyszłości miasta i regionu. Wpłynęło dziewiętnaście prac. Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Wróblewska- Dziugiewicz, Jolanta Kołowska, Katarzyna Kur i Marta Jaworska-Kret wyłoniła następujących zwycięzców:

K.Wróblewska-Dziugiewicz