Konkursy i imprezy szkolne
organizowane w roku szkolnym 2015/2016


Szkolny Konkurs Recytacji Poezji K.I. Gałczyńskiego

10 marca 2016 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytacji Poezji K.I. Gałczyńskiego dla klas IV - VI. Jego celem było zachęcenie do rozwijania umiejętności recytatorskich i uwrażliwienie na piękno wierszy znanego poety.

Do rywalizacji przystąpiło 23 uczniów. Recytację dzieci oceniała komisja w składzie: Jolanta Kołowska, Katarzyna Wróblewska-Dziugiewicz, Katarzyna Kur i Marta Jaworska-Kret. Na zakończenie wyłoniono następujących laureatów:

Wyróżniono:

Dominika Träger i Adam Cymcyk będą reprezentowali szkołę w konkursie miejskim „Poezja Mistrza Konstantego”, który odbędzie się 19 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Olsztynie.

Jolanta Kołowska