zamknij [x]

„KARTKA DLA NIEPODLEGŁEJ”

Konkurs plastyczny z okazji 100 rocznicy odzyskanie niepodległości.

 

CELE KONKURSU:


1. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla symboli narodowych.
2. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.

4. Prezentowanie talentów plastycznych.

 

ZASADY KONKURSU:

Praca plastyczna o tematyce patriotycznej w formacie A4 lub A3  nawiązująca tematycznie  do wydarzeń historycznych związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości.

Kategorie: klasy I – III, klasy IV - VII
Technika wykonania pracy:

·         dowolna technika malarska,

·         rysunkowa, graficzna,

·         wszelkiego rodzaju wyklejanki, wydzieranki,

·         kolaż – techniki mieszane.

Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność i ciekawe rozwiązania plastyczne, estetyka i samodzielne wykonanie pracy.


Termin dostarczenia prac 05.11.2018 r. – sala 16
Prace konkursowe powinny zawierać: imię i nazwisko oraz klasę.

 

 

Urszula Mozol

Katarzyna Świątkowska