Konkursy i imprezy szkolne
organizowane w roku szkolnym 2014/2015


Miedzyszkolny Konkurs Czy znasz swoje prawa? - Rozstrzygnięcie

Z okazji 25 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka i 55 rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie zorganizowała Międzyszkolny Konkurs „Czy znasz swoje prawa”? Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klas 1-3 i 4-6. Uczniowie klas 1-3 mieli wykonać pracę plastyczną tematycznie związaną z prawami dziecka, a uczniowie klas 4-6 oprócz wykonania pracy plastycznej mieli również napisać wiersz.

Konkurs cieszył się dużą popularnością. Przystąpili do niego uczniowie: SP1, Sp2, SP3, SP7, SP9, SP19, SP32, SP33 i Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Lista laureatów:

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie i ich opiekunom. Wszystkie prace bardzo nas wzruszyły i dostarczyły nam wielu pozytywnych doznań estetycznych.

Gratulujemy laureatom i zapraszamy na rozdanie nagród 5 grudnia 2014 r do Szkoły Podstawowej nr 3 na godzinę 13.15.

       

1 miejsce klasy I-III   1 miejsce klasy IV-VI

I miejsce klasy I-III                 I miejsce klasy IV-VI


2 miejsce klasy I-III   2 miejsce klasy IV-VI

II miejsce klasy I-III                 II miejsce klasy IV-VI


3 miejsce klasy I-III   3 miejsce klasy IV-VI

III miejsce klasy I-III                 III miejsce klasy IV-VI


wyróżnienie klasy I-III   wyróżnienie klasy IV-VI

wyróżnienie klasy I-III                 wyróżnienie klasy IV-VI