Historia SP 3

Historia SP 3 1995 - 2005

Ogromny dorobek całego pięćdziesięciolecia nie przez wszystkich został należycie dostrzeżony i doceniony. Już w grudniu 1996 roku nad szkołą zawisło widmo likwidacji. Z radia dowiedzieliśmy się, iż władze miasta postanowiły od 1września 1997 roku umieścić w budynku naszej szkoły Zespół Szkół Gastronomicznych.

Rozpoczęły się protesty Rady Szkoły, Rady Rodziców, uczniów i nauczycieli, związków zawodowych, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i rodziców. Dzięki takiemu wsparciu, po 3 miesiącach bardzo trudnych rozmów z przedstawicielami władz oraz uznaniu zasług placówka pozostała.

W 1997roku rozpoczęto modernizację pracowni komputerowej istniejącej od 1993 roku oraz komputeryzację szkoły. W październiku 2001 roku Michelin - Stomil ufundował kompletne wyposażenie pracowni 10 komputerów oraz kompletny osprzęt internetowy. W roku szkolnym 2004/2005 powstało w bibliotece szkolnej centrum multimedialne.

Od 1998 roku datuje się współpraca ze szkołą francuską. Jest to szkoła otwarta dla dzieci wszystkich francuskich pracowników zatrudnionych przez Michelin w Polsce oraz dla dzieci pracowników Stomilu (obecnie Michelin) wyjeżdżających do Francji. Dzieci uczące się w szkole francuskiej włączone są do grup polskich uczniów na zajęcia dodatkowe (język angielski, język niemiecki, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, technika). Zajęcia te mają pomóc dzieciom w zintegrowaniu się z nowym dla nich środowiskiem.

Rok szkolny 1999/2000 to pierwszy rok reformy struktury szkolnictwa. Dla Szkoły Podstawowej nr 3 oznaczało to wzrost liczby uczniów i nauczycieli oraz pracę w dwóch budynkach przy ul. Kołobrzeskiej 13 M i Kołobrzeskiej 9.

Wdrażając Program Wychowawczy Szkoły promujący zdrowy styl życia, eliminujący zachowania agresywne realizujemy wiele przedsięwzięć edukacyjnych.

Bieżący rok szkolny zainaugurowaliśmy nowym przedsięwzięciem Proste plecy. Z tym projektem łączy się akcja Rady Rodziców zbiórka pieniędzy na podręczniki szkolne do biblioteczek klasowych w ramach realizacji hasła: Odchudzamy plecaki. Wcześniej z inicjatywy Rady Rodziców zbierano dwukrotnie pieniądze na zakup lektur szkolnych i słowników oraz na zakup sprzętu sportowego.

Realizując zadanie Podstawy programowej poznawania dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej wdrażamy w szkole wiele projektów o tej tematyce.

Nasi uczniowie od pierwszych lat pobytu w szkole mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań przedmiotowych, ale również artystycznych, np. w szkolnym kółku teatralnym Błysk, bądź też w szkolnym zespole muzycznym Tam Tam.

3 czerwca 2000 odbył się I Dziecięcy Festiwal Piosenki Rozmaitej pomysł pani dyrektor Marzenny Śmiesznej i pana Adama Zmysłowskiego. W kolejnych latach zorganizowano II i III festiwal. Wzięli w nich udział uczniowie olsztyńskich szkół podstawowych.

W marcu 2001 roku odbył się pierwszy Mini Playback Show, który wpisał się na stałe w kalendarz imprez szkolnych.

Warto zaznaczyć, iż na 60 pracujących w szkole nauczycieli 54% stanowią nauczyciele dyplomowani, 34% nauczyciele mianowani.

2 kwietnia Polska pogrążyła się w żałobie po śmierci Jana Pawła II. My też żegnaliśmy Papieża w czasie uroczystego apelu i Mszy św., a 7 kwietnia uczestniczyliśmy w miejskiej mszy pod Krzyżem Papieskim oraz w białym marszu w intencji Jana Pawła II. Wyłożono w naszej szkole księgę kondolencyjną.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia zmieniał się wizerunek szkoły dzięki licznym remontom i modernizacjom w obrębie całego budynku szkolnego. I tak wyremontowano dach, wyremontowano i zmodernizowano kuchnię i stołówkę szkolną, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania, częściową wymianę instalacji sanitarnej, zaadaptowano sale nr do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.

W ostatnich trzech latach dokonano remontu instalacji elektrycznej oraz remontu sali gimnastycznej, sali nr 8, gabinetu dyrektora i sekretariatu, sali komputerowej, archiwum szkolnego, biblioteki, szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej i w pionie dla nauczycieli, wymieniono posadzkę na korytarzu I piętra, wykonano remont korytarza II piętra, rozbudowano salę do gimnastyki korekcyjnej. To tylko najważniejsze prace.

W ostatnim dziesięcioleciu pracą szkoły kierowało trzech dyrektorów: pani dyr. Janina Borowik, pan dyr. Marek Pleśniar i pani dyr. Marzenna Śmieszna.