Historia SP 3

Historia SP 3 1985 - 1995

Dekada, którą chcemy Państwu przybliżyć jest bardzo bogata w spektakularne dla życia szkoły wydarzenia. W tym dziesięcioleciu szkołą kierują pani dyr. Izabella Kaczmarek i pani dyr. Janina Borowik. W roku szkolnym 1987/88 nasza szkoła uplasowała się na II miejscu wśród najbardziej usportowionych szkół olsztyńskich.

W styczniu 1990 roku powołano klasę IV d dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Z taką inicjatywą wyszedł Urząd Miejski i WSP w Olsztynie, gdzie w pierwszym zamyśle miała funkcjonować owa klasa. Wyłonione ze wszystkich szkół olsztyńskich najzdolniejsze dzieci zostały przebadane pod kątem zdolności intelektualnych i predyspozycji psychofizycznych. Utworzono klasę 15 osobową, w której wszyscy uczniowie posiadali I.Q. powyżej 130. Wychowawstwo klasy powierzono pani Bożenie Zaborniak.

We wrześniu 1991roku powstaje kolejna klasa IV e dla uczniów szczególne uzdolnionych z programem autorskim pani Alicji Sobieli, będącym wynikiem doświadczeń w pracy z klasą poprzednią. Przedmioty nauczania ujęte zostały w bloki i zajęcia fakultatywne, zwiększono liczbę godzin nauczania; wprowadzono dwa języki obce już od klasy czwartej.

Pod kątem pracy z uczniem zdolnym odbył się w naszej szkole I Trening Twórczego Myślenia. Swoimi doświadczeniami z pracy w takich klasach dzieliliśmy się z innymi. Już w maju 1991 roku gościliśmy u siebie nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich z Mogilna oraz pracowników bydgoskiego kuratorium. Celem wizyty było zapoznanie się z pracą z uczniem zdolnym.

W kwietniu 1992 roku szkoła była reprezentowana na I Konferencji Forum Młoda Europa poświęconej omówieniu problemów propagowania idei Zjednoczonej Europy na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej. Konsekwencją udziału w konferencji było nawiązanie współpracy z Fundacją Polska w Europie.

W latach 1992 1995 nasi nauczyciele uczestniczyli w konferencjach Szranki szkolne organizowanych przez Fundację Polska w Europie, poświęconych m in. integracji europejskiej, szkolnictwu mniejszości narodowych, reformie oświatowej w kontekście edukacji europejskiej.

We wrześniu 1993 roku powstało w szkole Stowarzyszenie Nauczycieli Innowatorów.

W czerwcu 1993 roku Polski Komitet do spraw UNESCO zaproponował Szkole stowarzyszenie i już w styczniu 1994 roku Komisja Oświaty Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO zaliczyła SP3 w Olsztynie w poczet Szkół Stowarzyszonych z UNESCO. Od tego czasu nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach organizowanych przez UNESCO plastycznych, literackich, ekologicznych mamy laureatów i wyróżnionych; co roku nasi uczniowie uczestniczą w obozach językowych organizowanych przez UNESCO.

W listopadzie 1993 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni komputerowej, wyposażonej w komputery IBM PC; klasy ósme rozpoczęły obowiązkowe zajęcia informatyki, a klasy III VII uczestniczyły w zajęciach koła informatycznego.

Osiągnięcia naszych uczniów w tym okresie są również niebagatelne: Szkoła miała aż 52 laureatów konkursów przedmiotowych.